Tagged: الفطريات

ماذا تعرف عن الفطريات؟

هذا السؤال وإجابتة لمن يجهلون معرفة ماهيّة الفطريات وأمثلتها, ونذكر ذلك أن الفطريات هى أحد أنواع الميكروبات ومنها أنواع ضارة تصيب جسم الإنسان مثل:...